+7 (86342) 5-05-85
102-D Mira, Azov, Rostov reg. Russia Federation

Набережные Челны

Набережные Челны

1. ООО "Колёса Даром", пр. Мира 18А, www.kolesa-darom.ru/naberezhnye-mira/ 8(800)250 98 60

2. ООО "Колёса Даром", Казанский пр-т , 5А, www.kolesa-darom.ru/naberezhnye/, 8(800)250 98 60

3. ООО "Колёса Даром", ул. Машиностроительная, 103 , www.kolesa-darom.ru/naberezhnye-mashinostroitelnaja/, 8(800)250 98 60

© 2014 - 2024 Azov-Tech LLC
Light-alloy wheel disks